Zemné a výkopové práce

Riadené a neriadené pretlaky

Zemné a výkopové práce realizujeme rýpadlami 1,8 až 8t, ku ktorým máme kompletne všetky veľkosti lyžíc. Vzhľadom na vlastnosti, ktorými stroje disponujú, je ich použiteľnosť veľmi široká. Vieme pracovať v stiesnených priestoroch aj na veľkých stavbách. Ku každému rýpadlu je aj IPH kladivo. Presuny a nakládky materiálov realizujeme pomocou šmykových nakladačov, ku ktorým máme hladké aj zubaté lyžice, paletyzačné vidly. Betón vám namiešame šmykovým nakladačom pomocou miešacej lyžice, rýchlo a lacno.

Poskytované služby a práce

 • výkopy základov rodinných domov, chát a plotov
 • výkopy základov stavieb
 • výkop pivnice, montážne jamy, žumpy, nádrže
 • vykopávanie rýh pre pokládku inžinierskych sietí
 • vykopávanie rýh pre odpadovú kanalizáciu, odvodnenie pozemkov
 • výkopy pre telekomunikačné vedenia, optické káble
 • vykopávanie jám pre bazény a záhradné jazierka
 • ručné výkopy
 • nakladanie, prekladanie výkopu, sutiny
 • kontajnerová služba
 • úprava terénu a planírovanie pozemkov
 • hĺbenie jám a rýh
 • pieskovanie, štrkovanie jám a rýh
 • odvoz zeminy, preprava sypkých stavebných materiálov (štrky, piesky)
 • miešanie betónu priamo na stavbe
 • čistenie zanedbaných pozemkov a objektov
 • zimná údržba (parkoviská, spevnené plochy)
 • preprava sypkých materiálov a kameniva

Strojový park

 • minirypadlo Kubota KX018
 • minirypadlo Neuson RD3003 Vario
 • minirypadlo Wacker Neuson 3503VDS
 • šmykový nakladač Locust 752,903
 • rýpadlonakladač Terex 860
 • kompresor Ecoair F30,F58
 • hákový nosič kontajnerov Iveco 12t,26t, Volvo 18t
 • 3 stranný skápač Iveco 3,5t, 18t
 • hydraulická ruka na podvozku Iveco 12t,18t
 • montážna plošina MP13 na podvozku Avia
 • podvalník Schwarzmüller 24t
 • dodávkové automobily, mikrobusy
 • technika na rezanie asfaltu, betónu
 • hutniaca technika
 • búracia technika