Elektro montáže

Riadené a neriadené pretlaky

Ponúkame služby: Elektro a energo montáže

  • komplexné montážne práce elektrických vedení bez obmedzenia napätia (NN, VN, VVN)
  • elektroinštalácie výrobných hál
  • napájanie technologických zariadení
  • štandardizované realizácie developerských projektov
  • výstavba a prekládky elektrických vedení
  • rekonštrukcie, opravy a udržiavacie práce elektrických vedení
  • zemné a výkopové práce s pokládkou káblových vedení
  • komplexné montážne práce verejného osvetlenia
  • prípojky pre malých aj veľkých odberateľov
  • montáže, opravy a rekonštrukcie distribučných sietí pre nízke aj vysoké napätie
Po osobnej konzultácii vykonáme za vás:

Vybavenie agendy a zastupovanie zákazníka (splnomocenstvo)
Vybavenie schvaľovacích dokumentov
Vybavenie povolení a certifikátov na štátnych úradoch