Neriadené pretláčanie

Riadené a neriadené pretlaky

Pomocou klasickej neriadenej pretlakovej technológie GRUNDOMAT ponúkame pretláčanie prípojky elektriky, vody, plynu do rodinných domov, v krátkom čase a s maximálnou presnosťou zariadenia. Pretláčanie pod komunikáciami realizujeme do priemeru chráničky 110mm. Výhodami tejto technológie sú minimálne výkopové práce a poškodenie povrchov, či upravených plôch v mieste pretláčania. Nízke náklady oproti klasickým výkopovým prácam, odpadá obnovovanie, asfaltovanie povrchov vozoviek, chodníkov.

Ilustračný postup realizácie práce
Realizujeme pretláčanie oceľových chráničiek popod komunikácie, vodné toky a železničné trate priemeru od 324 mm do 2 000 mm. Na požiadanie vsunieme požadované potrubie do chráničky.
Ilustračný postup realizácie práce