Riadené pretláčanie

Riadené a neriadené pretlaky

Ponúkame horizontálne riadené vŕtanie, mikrotunelovanie, vodovody, kanalizácie, bezvýkopové zabudovanie chráničiek cez vodné toky, komunikácie, budovy, parky……pomocou riadeného pretlaku GRUNDODRILL. Táto technológia predstavuje minimálny zásah do životného prostredia a existujúcej infraštruktúry. Umožňuje tak šetriť náklady na spätnú úpravu a zabudovať potrubie v podstatne kratšom čase, než bežnou výkopovou technológiou. Realizujeme vrty do dĺžky až 400 m a priemeru 1200 mm. Kompletnú výstavbu diela odovzdáme priamo do užívania správcovi.

Ilustračný postup realizácie práce