Úvod

Riadené a neriadené pretlaky

Spoločnosť Laník s.r.o.  s dlhoročnou praxou realizuje zemné a výkopové práce, ako vykopanie základov stavieb, výkopy pre inžinierske siete, úpravu terénov, čistenie rigolov, odvodňovacích kanálov a pod. V súvislosti so zemnými prácami realizujeme aj riadené a neriadené pretláčanie, odvoz zeminy, prepravu sypkých a tiež kontajnerovú službu. Okrem stavebných prác realizujeme elektro  – energo – motáže.Výhody, ktoré získate spoluprácou s nami sú dlhoročné skúsenosti, férové ceny, profesionalita, odbornosť, flexibilita a ústretový prístup ku všetkým našim zákazníkom.

Enter your keyword